Onderzoek en Behandeling

Na het maken van een afspraak kunt u het intakeformulier vanaf deze website downloaden of ontvangt u deze per email. In dit formulier wordt gevraagd naar uw klachten, medische voorgeschiedenis en algemene symptomen. Deze vragenlijst stuurt u voorafgaand aan het consult per email  terug. Bij aanvang van het consult wordt de inhoud met u besproken. 

Hierna volgt het mesologisch onderzoek. Dit bevat de volgende onderdelen:

  • Pols- en tongdiagnostiek volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) en Ayurveda.
  • Kort lichamelijk onderzoek. Hiervoor bent u in uw ondergoed.
  • Meting van lichaamsfuncties d.m.v. Electro Fysiologische Diagnostiek (EFD). Hierbij worden 80 tot 100 punten op handen en voeten gemeten. Dit zijn acupunctuurpunten en hetgeen wordt gemeten, is de weerstandswaarde van elk punt. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van een meetapparaat, een handelektrode en een meetgriffel. Dit onderzoek voelt u niet of nauwelijks. Er kunnen gedurende de meting testen worden uitgevoerd die bijvoorbeeld kunnen wijzen op tekorten aan vitaminen en mineralen, intoleranties voor bepaalde voedingsmiddelen of verstoringen in de functie van specifieke hormonen en enzymen.  

Na het verzamelen en interpreteren van alle onderzoeksgegevens, wordt dit met u besproken en wordt u een therapieplan voorgesteld. Een mesologisch therapieplan bestaat doorgaans uit een supplementenadvies en richtlijnen hoe u uw  voeding en leefstijl kunt aanpassen om een verbetering van uw gezondheid te bereiken. Het supplementenadvies bevat fytotherapeutische middelen (op basis van kruiden), homeopathische middelen en/of orthomoleculaire middelen (zoals vitaminen en mineralen). Er worden alleen in Nederland geregistreerde middelen voorgeschreven. Wanneer u al reguliere medicatie gebruikt, wordt eventueel advies gevraagd aan een apotheker, om de wisselwerking met de supplementen te controleren. Hiertoe werk ik samen met apotheker Dhr. Han Siem van de Huizer Apotheek, die gespecialiseerd is op dit gebied.

Het is ook mogelijk dat u naast of in plaats van deze adviezen verwezen wordt naar uw reguliere arts, een specialist, een osteopaat, of andere disciplines in de gezondheidszorg.

Een consult duurt ongeveer 60 minuten. Na 4-8 weken wordt een vervolgafspraak gepland. Dit consult verloopt ongeveer op dezelfde wijze als het eerste consult en onderzocht wordt in hoeverre er verbetering is opgetreden. Naar gelang de onderzoeksresultaten wordt in overleg met u de therapie voortgezet of aangepast. Wanneer er voldoende verbetering is, wordt de therapie beëindigd of afgebouwd. Gemiddeld zijn er 3 tot 5 consulten nodig. Natuurlijk komt het soms voor dat er onvoldoende resultaat wordt bereikt. In dat geval wordt gezocht naar een geschikte andere vorm van complementaire of reguliere behandeling, waartoe u zich zou kunnen wenden.

Wilt u nog meer weten over Mesologie, raadpleegt u dan de algemene website Mesologie:

www.mesologie.nl