Registraties

Mesologie is een beschermd beroep. Als gediplomeerd Mesoloog D.M. ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Vereniging voor Mesologie (NVVM) en bij het Nederlands Register voor Mesologie (NRM). Een Mesoloog dient volgens strakke richtlijnen praktijk uit te oefenen, zich te houden aan de gedragscode van de beroepsgroep en zich regelmatig bij te laten scholen.

Lid van NVVM en NRM.
Aangesloten bij de RBCZ.
Lid van VBAG
KvK: 64183084

Klachtenprocedure

Bij een klacht over een behandeling wordt eerst getracht dit met u te bespreken. Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ. Meer informatie vindt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen.